Contact

Ka i be diren kuma do fɔla kɛ situ sɔlanu ye, a sɛbɛ yan. Hali i ma i tɔgɛ sɛbɛ, ka wo ma i la adirɛsi, fɔ ka i be diren mɔ ni naa i jaabi wo tuma.

Target Image